องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.koratsao.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 200 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู [ 7 ก.ย. 2561 ]60
62 ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนภายในตำบล บริเวณบ้านนาตะโครก หมู่ที่ 4 และบ้านหัวนา หมู่ที่ 6 [ 14 มิ.ย. 2561 ]65
63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิดรางระบายน้ำ หมู่ที่ 8 บ้านกุดหิน (สายบ้านนายเริงฤทธิ์ จันทราภาพ - บ้านนายอนุสรณ์ ยุดตะขบ) [ 18 ม.ค. 2561 ]73
64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและรางระบายน้ำพร้อมฝาปิดรางระบายน้ำ (บ้านนางลำพูน ภู่มะพลับ - คลองหนองโดก) [ 18 ม.ค. 2561 ]71
65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลเพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2561 [ 15 ม.ค. 2561 ]71
66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาชุบโครเมียมลูกเปตองตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2561 [ 15 ม.ค. 2561 ]71
67 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำเครื่องขยายเสียงตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2561 [ 15 ม.ค. 2561 ]70
68 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2561 [ 15 ม.ค. 2561 ]68
69 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หนังสือพิมพ์เดือนมกราคม 2561) [ 27 ธ.ค. 2560 ]69
70 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 [ 25 ธ.ค. 2560 ]71
71 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 [ 25 ธ.ค. 2560 ]68
72 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ในการตั้งจุดตรวจและบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 [ 25 ธ.ค. 2560 ]83
73 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดสถานที่พร้อมจัดหาวัสดุอุปกรณ์โครงการจัดงานประเพณีแข่งว่าว ประจำปี 2560 [ 20 ธ.ค. 2560 ]78
74 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (ของสำนักงานปลัดอบต.) [ 13 ธ.ค. 2560 ]69
75 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอื่น (สายยางรดน้ำต้นไม้) [ 29 พ.ย. 2560 ]72
76 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หนังสือพิมพ์เดือนธันวาคม 2560) [ 29 พ.ย. 2560 ]67
77 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนงานช่วยปฏิบัติงานด้านช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ธ.ค.2560-ก.พ.2561) [ 29 พ.ย. 2560 ]75
78 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือนธันวาคม 2560 (สำนักงานปลัด) [ 29 พ.ย. 2560 ]76
79 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือนธันวาคม 2560 (กองช่าง) [ 29 พ.ย. 2560 ]69
80 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ของสำนักงานปลัดอบต.) [ 28 พ.ย. 2560 ]79
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10