องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.koratsao.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ITA
ข้อมูลทั้งหมด 236 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
121 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิลเพื่อประชาสัมพันธ์การยื่นแบบเพื่อชำระภาษีประจำปี 2561 [ 21 พ.ย. 2560 ]133
122 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านนาตะโครก (สายบ้านนางทิพย์ เชิดชู ถึงสี่แยกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเมืองเก่า) [ 16 พ.ย. 2560 ]124
123 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านนาตะโครก (สายประปาหมู่บ้าน ถึงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก) [ 16 พ.ย. 2560 ]122
124 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านหัวบึง (สายโรงปุ๋ยชีวภาพ) [ 16 พ.ย. 2560 ]131
125 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) [ 15 พ.ย. 2560 ]134
126 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางภายในตำบล [ 13 พ.ย. 2560 ]145
127 ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางชำรุดภายในตำบล [ 10 พ.ย. 2560 ]144
128 ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านเมืองเก่า ( สายลานท้าวสุรนารี ถึงซุ้มประตูวัดปรางค์เมืองเก่า ) [ 10 พ.ย. 2560 ]146
129 ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านเมืองเก่า ( สายหน้าวัดปรางค์เมืองเก่า ถึงสะพานบ้านนางต่อง ชมโคกกรวด ) [ 10 พ.ย. 2560 ]141
130 ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านโบสถ์ ( สายซอยบ้านนายชำนาญ ชูสูงเนิน ถึงบ้านนายนาโลม มั่งสูงเนิน ) [ 10 พ.ย. 2560 ]148
131 ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านกกกอก ( สายปากทางเข้าหมู่บ้านกกกอก ถึงบ้านนางพริ้ม โทนสูงเนิน ) [ 10 พ.ย. 2560 ]146
132 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) [ 10 พ.ย. 2560 ]138
133 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านนาตะโครก (สายบ้านนางทิพย์ เชิดชู ถึงสี่แยกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองเก่า) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 7 พ.ย. 2560 ]143
134 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านนาตะโครก (สายประปาหมู่บ้าน ถึงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 7 พ.ย. 2560 ]144
135 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านหัวบึง (สายโรงปุ๋ยชีวภาพ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 7 พ.ย. 2560 ]146
136 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายแบบประชารัฐ (เพิ่มเติม) [ 6 พ.ย. 2560 ]127
137 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการจากอบต.โคราช [ 2 พ.ย. 2560 ]142
138 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายแบบประชารัฐ [ 31 ต.ค. 2560 ]141
139 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายโครงการก่อสร้างฝายแบบประชารัฐ [ 31 ต.ค. 2560 ]138
140 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (ของสำนักงานปลัดอบต.) [ 30 ต.ค. 2560 ]132
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9|10|11|12