องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.koratsao.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 200 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
121 ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางรอบบึงนาตะโครก [ 15 มิ.ย. 2560 ]92
122 ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านวังวน ฯ [ 31 พ.ค. 2560 ]90
123 ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านกกกอก [ 31 พ.ค. 2560 ]112
124 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ [ 16 พ.ค. 2560 ]94
125 ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านวังวน [ 15 พ.ค. 2560 ]104
126 ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7 บ้านกกกอก [ 15 พ.ค. 2560 ]94
127 ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านเมืองเก่า (สายบ้านนายทองสุข วงศ์บรรเทา - บ้านนางสุดาวรรณ ธูปแท้) [ 2 มี.ค. 2560 ]93
128 ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านหัวบึง (สายลาดยาง อบจ. - ที่นางอัญชลี พงษ์สุภา) [ 2 มี.ค. 2560 ]90
129 ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านหัวนา (สายบ้านหัวนา - บ้านนายหล่อ พอสูงเนิน) [ 2 มี.ค. 2560 ]88
130 ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝาปิดรางระบายน้ำ หมู่ที่ 8 บ้านกุดหิน (สายบ้านนายสำเร็จ อินทร์สูงเนิน - บ้านนายเสวย โทนสูงเนิน) [ 2 มี.ค. 2560 ]85
131 ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านโบสถ์ (สายซอยตู้โทรศัพท์) [ 19 ม.ค. 2560 ]88
132 ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 6 บ้านหัวนา (สายบ้านนายบุญรอด เหนียวจันทึก ถึงบ้านนายสายัญ ทิมทวด) [ 19 ม.ค. 2560 ]90
133 ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านหัวนา (สายบ้านนายปุ่น ทึกสูงเนิน ถึงบ้านนายเสน่ห์ วอสูงเนิน) [ 19 ม.ค. 2560 ]84
134 ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาโครงการก่อสร้างเหมืองดาดคอนกรีต หมู่ที่ 6 บ้านหัวนา [ 12 ม.ค. 2560 ]85
135 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างเหมืองดาดคอนกรีต หมู่ที่ 6 บ้านหัวนา [ 21 ธ.ค. 2559 ]89
136 ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างเหมืองดาดคอนกรีต หมู่ที่ 6 บ้านหัวนา [ 16 ธ.ค. 2559 ]83
137 ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านโบสถ์ ( สายเลียบทางรถไฟ จากสนามกีฬา หมู่ 3 ถึงแยกฉัตรทิพย์รีสอร์ท ) [ 15 ก.ย. 2559 ]88
138 ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านนาตะโครก ( สายเลียบทางรถไฟ จากแยกฉัตรทิพย์รีสอร์ท ถึงบ้านนายนรินทร์ ฉ่ำสูงเนิน ) [ 15 ก.ย. 2559 ]90
139 ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝาปิดรางระบายน้ำ หมู่ที่ 1 บ้านเมืองเก่า (สายบ้านนายละออง ขุนทอง ถึง บ้านนายสายชล ยอดสูงเนิน) [ 6 ก.ย. 2559 ]92
140 ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝาปิดรางระบายน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านโบสถ์ ( ช่วงที่ 1 สายบ้านนายมานพ จิตตวชิรานนท์ ถึง บ้านนางเรศ เฟื้องบุญ ช่วงที่ 2 ซอยบ้านนางเพรียว ภาพเจริญ ) [ 6 ก.ย. 2559 ]89
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9|10