องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.koratsao.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ITA
ข้อมูลทั้งหมด 236 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
101 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลเพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2561 [ 15 ม.ค. 2561 ]135
102 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาชุบโครเมียมลูกเปตองตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2561 [ 15 ม.ค. 2561 ]140
103 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำเครื่องขยายเสียงตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2561 [ 15 ม.ค. 2561 ]130
104 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2561 [ 15 ม.ค. 2561 ]123
105 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หนังสือพิมพ์เดือนมกราคม 2561) [ 27 ธ.ค. 2560 ]129
106 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 [ 25 ธ.ค. 2560 ]136
107 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 [ 25 ธ.ค. 2560 ]127
108 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ในการตั้งจุดตรวจและบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 [ 25 ธ.ค. 2560 ]159
109 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดสถานที่พร้อมจัดหาวัสดุอุปกรณ์โครงการจัดงานประเพณีแข่งว่าว ประจำปี 2560 [ 20 ธ.ค. 2560 ]141
110 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (ของสำนักงานปลัดอบต.) [ 13 ธ.ค. 2560 ]132
111 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอื่น (สายยางรดน้ำต้นไม้) [ 29 พ.ย. 2560 ]138
112 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หนังสือพิมพ์เดือนธันวาคม 2560) [ 29 พ.ย. 2560 ]128
113 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนงานช่วยปฏิบัติงานด้านช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ธ.ค.2560-ก.พ.2561) [ 29 พ.ย. 2560 ]130
114 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือนธันวาคม 2560 (สำนักงานปลัด) [ 29 พ.ย. 2560 ]132
115 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือนธันวาคม 2560 (กองช่าง) [ 29 พ.ย. 2560 ]123
116 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ของสำนักงานปลัดอบต.) [ 28 พ.ย. 2560 ]137
117 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านเมืองเก่า (สายลานท้าวสุรนารี ถึงซุ้มประตูวัดปรางค์เมืองเก่า) [ 21 พ.ย. 2560 ]139
118 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านเมืองเก่า (สายหน้าวัดปรางค์เมืองเก่า ถึงสะพานบ้านนางต่อง ชมโคกกรวด) [ 21 พ.ย. 2560 ]138
119 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านโบสถ์ (สายซอยบ้านนายชำนาญ ชูสูงเนิน ถึงบ้านนายนาโลม มั่งสูงเนิน) [ 21 พ.ย. 2560 ]129
120 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านกกกอก (สายปากทางเข้าหมู่บ้านกกกอก ถึงบ้านนางพริ้ม โทนสูงเนิน) [ 21 พ.ย. 2560 ]140
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9|10|11|12