องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.koratsao.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 200 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
141 ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านหัวบึง ( สายข้างกำแพงที่ทำการ อบต.โคราช ) [ 6 ก.ย. 2559 ]76
142 ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝาปิดรางระบายน้ำ หมู่ที่ 7 บ้านกกกอก ( สายบ้านนายอนันต์ เธียรกุลฉาย ถึง ลำตะคอง ) [ 6 ก.ย. 2559 ]81
143 ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านกุดหิน ( สายบ้านนายประทีป ปรีดา ถึง บ้านนางทองย้อย เพ็งสูงเนิน ) [ 6 ก.ย. 2559 ]75
144 ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำและฝาปิดรางระบายน้ำ หมู่ที่ 8 บ้านกุดหิน ( สายบ้านนายอาทิตย์ โทนสูงเนิน ถึง บ้านนางวงเดือน นามสันเทียะ ) [ 6 ก.ย. 2559 ]73
145 ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำและฝาปิดรางระบายน้ำ หมู่ที่ 8 บ้านกุดหิน (สายบ้านนางทองขัน ป้องสูงเนิน ถึง บ้านนายสุโท ขุนสูงเนิน) [ 6 ก.ย. 2559 ]71
146 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ [ 30 ส.ค. 2559 ]93
147 ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านโบสถ์ (สายเลียบทางรถไฟ จากสนามกีฬา หมู่ 3 ถึงแยกฉัตรทิพย์รีสอร์ท) [ 25 ส.ค. 2559 ]72
148 ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านนาตะโครก (สายเลียบทางรถไฟ จากแยกฉัตรทิพย์รีสอร์ท ถึงบ้านนายนรินทร์ ฉ่ำสูงเนิน) [ 25 ส.ค. 2559 ]74
149 ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านนาตะโครก ( สายสี่แยกร้านค้านางทิพย์ ถึงทางรถไฟฉัตรทิพย์รีสอร์ท ) [ 3 ส.ค. 2559 ]81
150 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านนาตะโครก (สายสี่แยกร้านค้านางทิพย์ ถึงทางรถไฟฉัตรทิพย์รีสอร์ท) [ 12 ก.ค. 2559 ]75
151 ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านนาตะโครก (สายสี่แยกร้านค้านางทิพย์ ถึงทางรถไฟฉัตรทิพย์รีสอร์ท) [ 11 ก.ค. 2559 ]83
152 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านวังวน (สายบ้านนายยง สนสูงเนิน ถึงบ้านนางเกตุมณี คีรี) [ 15 มี.ค. 2559 ]77
153 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านนาตะโครก (สายบ้านนายเลี้ยง ดุงโคกกรวด ถึงทุ่งนา) [ 15 มี.ค. 2559 ]89
154 ประกาศราคากลางโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านกกกอก (สายบ้านนางปลี พรรณกาญจนกุล ถึงบ้านนายวิชิต ปอยสูงเนิน) [ 15 มี.ค. 2559 ]70
155 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านโบสถ์ (สายซอยบ้านนายชำนาญ ชูสูงเนิน) [ 26 ก.พ. 2559 ]71
156 ประกาศราคากลางโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านโบสถ์ (สายหน้าวัดโบสถ์) [ 26 ก.พ. 2559 ]75
157 ประกาศราคากลางโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านนาตะโครก (สายบ้านนางน้อย รามสูงเนิน ถึงสุดกำแพงวัดโนนตาล) [ 26 ก.พ. 2559 ]78
158 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านนาตะโครก (สายบ้านนางน้อย รามสูงเนิน ถึงบ้านนางสำรอง โตสูงเนิน) [ 26 ก.พ. 2559 ]79
159 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านเมืองเก่า (สายสามแยกทางรถไฟ-บ้านนายณัฐพงษ์ สนสูงเนิน) [ 7 ม.ค. 2559 ]83
160 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านหัวบึง (สายข้าง รพ.สต.เมืองเก่า - บ้านนางตุ้ม) [ 7 ม.ค. 2559 ]85
 
|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9|10