องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.koratsao.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 210 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
141 ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านโบสถ์ (สายซอยตู้โทรศัพท์) [ 19 ม.ค. 2560 ]117
142 ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 6 บ้านหัวนา (สายบ้านนายบุญรอด เหนียวจันทึก ถึงบ้านนายสายัญ ทิมทวด) [ 19 ม.ค. 2560 ]118
143 ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านหัวนา (สายบ้านนายปุ่น ทึกสูงเนิน ถึงบ้านนายเสน่ห์ วอสูงเนิน) [ 19 ม.ค. 2560 ]112
144 ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาโครงการก่อสร้างเหมืองดาดคอนกรีต หมู่ที่ 6 บ้านหัวนา [ 12 ม.ค. 2560 ]117
145 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างเหมืองดาดคอนกรีต หมู่ที่ 6 บ้านหัวนา [ 21 ธ.ค. 2559 ]116
146 ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างเหมืองดาดคอนกรีต หมู่ที่ 6 บ้านหัวนา [ 16 ธ.ค. 2559 ]112
147 ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านโบสถ์ ( สายเลียบทางรถไฟ จากสนามกีฬา หมู่ 3 ถึงแยกฉัตรทิพย์รีสอร์ท ) [ 15 ก.ย. 2559 ]120
148 ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านนาตะโครก ( สายเลียบทางรถไฟ จากแยกฉัตรทิพย์รีสอร์ท ถึงบ้านนายนรินทร์ ฉ่ำสูงเนิน ) [ 15 ก.ย. 2559 ]121
149 ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝาปิดรางระบายน้ำ หมู่ที่ 1 บ้านเมืองเก่า (สายบ้านนายละออง ขุนทอง ถึง บ้านนายสายชล ยอดสูงเนิน) [ 6 ก.ย. 2559 ]121
150 ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝาปิดรางระบายน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านโบสถ์ ( ช่วงที่ 1 สายบ้านนายมานพ จิตตวชิรานนท์ ถึง บ้านนางเรศ เฟื้องบุญ ช่วงที่ 2 ซอยบ้านนางเพรียว ภาพเจริญ ) [ 6 ก.ย. 2559 ]120
151 ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านหัวบึง ( สายข้างกำแพงที่ทำการ อบต.โคราช ) [ 6 ก.ย. 2559 ]122
152 ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝาปิดรางระบายน้ำ หมู่ที่ 7 บ้านกกกอก ( สายบ้านนายอนันต์ เธียรกุลฉาย ถึง ลำตะคอง ) [ 6 ก.ย. 2559 ]126
153 ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านกุดหิน ( สายบ้านนายประทีป ปรีดา ถึง บ้านนางทองย้อย เพ็งสูงเนิน ) [ 6 ก.ย. 2559 ]119
154 ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำและฝาปิดรางระบายน้ำ หมู่ที่ 8 บ้านกุดหิน ( สายบ้านนายอาทิตย์ โทนสูงเนิน ถึง บ้านนางวงเดือน นามสันเทียะ ) [ 6 ก.ย. 2559 ]117
155 ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำและฝาปิดรางระบายน้ำ หมู่ที่ 8 บ้านกุดหิน (สายบ้านนางทองขัน ป้องสูงเนิน ถึง บ้านนายสุโท ขุนสูงเนิน) [ 6 ก.ย. 2559 ]114
156 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ [ 30 ส.ค. 2559 ]144
157 ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านโบสถ์ (สายเลียบทางรถไฟ จากสนามกีฬา หมู่ 3 ถึงแยกฉัตรทิพย์รีสอร์ท) [ 25 ส.ค. 2559 ]114
158 ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านนาตะโครก (สายเลียบทางรถไฟ จากแยกฉัตรทิพย์รีสอร์ท ถึงบ้านนายนรินทร์ ฉ่ำสูงเนิน) [ 25 ส.ค. 2559 ]119
159 ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านนาตะโครก ( สายสี่แยกร้านค้านางทิพย์ ถึงทางรถไฟฉัตรทิพย์รีสอร์ท ) [ 3 ส.ค. 2559 ]131
160 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านนาตะโครก (สายสี่แยกร้านค้านางทิพย์ ถึงทางรถไฟฉัตรทิพย์รีสอร์ท) [ 12 ก.ค. 2559 ]120
 
|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9|10|11