องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.koratsao.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 200 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
161 ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านเมืองเก่า - บ้านนาตะโครก) [ 6 ก.ค. 2558 ]101
162 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านเมืองเก่า - บ้านนาตะโครก) [ 15 มิ.ย. 2558 ]98
163 ประกาศยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านเมืองเก่า - บ้านนาตะโครก) [ 12 มิ.ย. 2558 ]104
164 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านเมืองเก่า - บ้านนาตะโครก) [ 10 มิ.ย. 2558 ]92
165 ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาจ้างโครงการขยายถนนคสล. หมู่ที่ ๔ บ้านนาตะโครก ( สายบ้านนางเทียม ถึงบ้านนางพุ่ม แก้วเมตตา ) [ 19 ก.พ. 2558 ]127
166 ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนคสล. หมู่ที่ ๓ บ้านโบสถ์ ( สายถนนลาดยาง ถึงบ้านนายสมศักดิ์ ในตะขบ ) [ 19 ก.พ. 2558 ]111
167 ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายนา หมู่ที่ 1 บ้านเมืองเก่า ( สายบ้านนายละออง ขุนทอง ถึงบ้านนางสายชล ยอดสูงเนิน ) [ 19 ก.พ. 2558 ]90
168 ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ ๒ บ้านวังวน ( สายบ้านนายประจวบ สนสูงเนิน ถึงบ้านนายรัศมี ช่อสูงเนิน ) [ 19 ก.พ. 2558 ]107
169 ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 6 บ้านหัวนา (สายบ้านนายสรวง สุวรรณ์ดวง ถึงบ้านนางระพีพร หมอกโพธิ์) [ 19 ก.พ. 2558 ]106
170 ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมรางระบายน้า พร้อมงานฝาปิดรางระบายน้าแบบเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านหัวบึง (สายบ้านนายธาดา ถึงทุ่งนา) [ 19 ก.พ. 2558 ]96
171 ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 6 บ้านหัวนา ( สายบ้านนายบุญรอด เหนียวจันทึก ถึงบ้านนางลาดวน เอี่ยมสูงเนิน ) [ 19 ก.พ. 2558 ]114
172 ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายนา หมู่ที่ 7 บ้านกกกอก ( สายบ้านนายชุม หรุ่นสูงเนิน ถึงบ้านนายประสิทธิ์ แก้วสูงเนิน ) [ 19 ก.พ. 2558 ]94
173 ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้าพร้อมฝาปิดรางระบายน้าแบบเหล็กหมู่ที่ ๘ บ้านกุดหิน ( สายบ้านนายบุหงา มิ่งจันทึก ถึงบ้านนางศุภกานต์ ทองศรี ) [ 19 ก.พ. 2558 ]95
174 ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้าพร้อมฝาปิดรางระบายน้าแบบเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านกุดหิน ( สายบ้านนางสมหมาย ถึงบ้านนางทองปาน ) [ 19 ก.พ. 2558 ]95
175 ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้า หมู่ที่ ๘ บ้านกุดหิน ( สายบ้านนายสาเร็จ อินทร์สูงเนิน ถึงบ้านนายเสวย โทนสูงเนิน ) [ 19 ก.พ. 2558 ]150
176 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 11 โครงการ [ 2 ก.พ. 2558 ]111
177 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 11 โครงการ [ 2 ก.พ. 2558 ]105
178 ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านเมืองเก่า - บ้านนาตะโครก) สีกั๊กตำบลโคราช [ 8 ม.ค. 2558 ]106
179 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านเมืองเก่า ( สายบ้านเมืองเก่า – บ้านนาตะโครก ) สีกั๊กตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา [ 19 ธ.ค. 2557 ]90
180 ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิดรางระบายน้ำแบบเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านโบสถ์ (สายบ้านนางสังวาล ก้อนสูงเนิน ถึงบ้านนางละอองดาว ก้อนสูงเนิน) [ 18 พ.ย. 2557 ]129
 
|1|2|3|4|5|6|7|8หน้า 9|10