องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.koratsao.go.th

 
 
แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ITA
ข้อมูลทั้งหมด 23 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 4 มี.ค. 2567 ]5
2 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 12 ต.ค. 2566 ]5
3 ประกาศ เรื่อง ผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 2) [ 4 ต.ค. 2566 ]6
4 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569) [ 3 ต.ค. 2566 ]7
5 แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569) [ 3 ต.ค. 2566 ]6
6 ประกาศ เรื่อง ผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 2) [ 3 ต.ค. 2566 ]6
7 ประกาศ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโคราช ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567 [ 3 ต.ค. 2566 ]6
8 ประกาศ เรื่อง โครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งส่วนราชการภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลโคราช [ 3 ต.ค. 2566 ]7
9 คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 2 ต.ค. 2566 ]5
10 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 14 ก.ย. 2566 ]5
11 คู่มือการปฏิบัติงาน [ 11 ก.พ. 2565 ]197
12 การประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 1) [ 15 ต.ค. 2564 ]134
13 คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 6 ต.ค. 2564 ]133
14 การประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 1) [ 1 มี.ค. 2564 ]201
15 การเลื่อนระดับพนักงานส่วนตำบล [ 24 ก.พ. 2564 ]194
16 แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2564-2566 [ 1 ต.ค. 2563 ]208
17 นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]199
18 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564 - 2566) [ 1 ต.ค. 2563 ]210
19 มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม [ 1 ต.ค. 2563 ]203
20 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 1 ต.ค. 2563 ]195
 
หน้า 1|2