องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.koratsao.go.th

 
 
งานบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการปฏิบัติงาน [ 11 ก.พ. 2565 ]162
2 การประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 1) [ 15 ต.ค. 2564 ]105
3 คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 6 ต.ค. 2564 ]96
4 การประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 1) [ 1 มี.ค. 2564 ]164
5 การเลื่อนระดับพนักงานส่วนตำบล [ 24 ก.พ. 2564 ]160
6 แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2564-2566 [ 1 ต.ค. 2563 ]176
7 นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]165
8 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564 - 2566) [ 1 ต.ค. 2563 ]176
9 มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม [ 1 ต.ค. 2563 ]165
10 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 1 ต.ค. 2563 ]161
11 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]166
12 คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล [ 1 ต.ค. 2563 ]162
13 คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 30 พ.ย. 542 ]134