องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.koratsao.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ITA
ข้อมูลทั้งหมด 243 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (สายบึงนาตะโครก ฝั่งทิศ ตะวันออก ม.5 บ้านหัวบึง) [ 4 เม.ย. 2567 ]12
2 ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับถนน คสล.เดิม รอบหมู่บ้าน (สายทางลง อบต.โคราช ถึงบ้านนายปราโมทย์ กรุมสูงเนิน ม.5 บ้านหัวบึง) [ 4 เม.ย. 2567 ]7
3 ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก จากโค้งบ้านนางศรีนวล สุดาทิพย์ ถึงบ้านนางทองคูณ แฉ่งสูงเนิน หมู่ 2 บ้านวังวน [ 26 มี.ค. 2567 ]8
4 ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายสมโภชน์ โฉสูงเนิน ถึงถนนเดิมบ้านนางเมี้ยน ภู่หาญ หมู่ 3 บ้านโบสถ์ [ 26 มี.ค. 2567 ]9
5 ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านกกกอก ถึงทางเชื่อมสี่แยกทางรถไฟ หมู่ 7 บ้านกกกอก [ 26 มี.ค. 2567 ]6
6 ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอสฟัสติกคอนกรีต จากสี่แยก อบต.โคราช ถึงวัด ท่าโป่ง หมู่ 5 บ้านหัวบึง [ 26 มี.ค. 2567 ]6
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. บ้านเมืองเก่า หมู่ 1 (เขตบ้านเมืองเก่า ถึงบ้านนายสุระ มั่งสูงเนิน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 25 ก.ย. 2566 ]31
8 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. บ้านเมืองเก่า หมู่ ๑ (เขตบ้านเมืองเก่า ถึงบ้านนายสุระ มั่งสูงเนิน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 6 ก.ย. 2566 ]26
9 ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. บ้านเมืองเก่า หมู่ที่ 1 (เขตบ้านเมืองเก่า ถึงบ้านนายสุระ มั่งสูงเนิน) [ 5 ก.ย. 2566 ]29
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. บ้านเมืองเก่า หมู่ ๑ (หน้าวัดเมืองเก่า ถึงลำตะคองหนองกราด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 29 ส.ค. 2566 ]29
11 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. บ้านเมืองเก่า หมู่ ๑ (หน้าวัดเมืองเก่า ถึงลำตะคองหนองกราด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 11 ส.ค. 2566 ]21
12 ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล.บ้านเมืองเก่า หมู่ 1 (หน้าวัดเมืองเก่า ถึงลำตะคองหนองกราด) [ 10 ส.ค. 2566 ]30
13 ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหายภายในตำบลโคราช (สายจากจุดเริ่มต้นจารุวรรณรีสอร์ท ถึงสี่แยกบ้านจัดสรร หมู่ที่ 4 บ้านนนาตะโครก [ 13 ก.พ. 2566 ]59
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านกกกอก (สายจากบ้านนายบุญเลี้ยง เหมสูงเนิน ถึงสี่แยกบ้านกกกอก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 8 ก.พ. 2566 ]39
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านนาตะโครก (ต่อจากโครงการเดิม-สี่แยก รพ.สต.เมืองเก่า) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 1 ก.พ. 2566 ]36
16 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านกกกอก (สายจาดบ้านนายบุญเลี้ยง เหมสูงเนิน ถึงสี่แยกบ้านกกกอก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 23 ม.ค. 2566 ]43
17 ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายจากบ้านนายบุญเลี้ยง เหมสูงเนิน ถึงสี่แยกบ้านกกกอก) หมู่ที่ 7 บ้านกกกอก [ 19 ม.ค. 2566 ]39
18 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านนาตะโครก (ต่อจากโครงการเดิม-สี่แยก รพ.สต.เมืองเก่า) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 17 ม.ค. 2566 ]39
19 ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ต่อจากโครงการเดิม-สี่แยก รพ.สต.เมืองเก่า) หมู่ที่ 4 บ้านนาตะโครก [ 13 ม.ค. 2566 ]36
20 ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านกกกอก (สายจากบ้านนายบุญเลี้ยง เหมสูงเนิน ถึงสี่แยกบ้านกกกอก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 21 ธ.ค. 2565 ]39
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13